SZKOLENIE DEFRO – 24.04.2019R.

24.04.2019R. GODZINA 10.15

SZKOLENIE DEFRO

ADRES: MIROWSKA 56, CZĘSTOCHOWA

TEMAT: MONTAŻ, REGULACJA ORAZ URUCHOMIENIE KOTŁÓW

TYP: JEDNODNIOWE – BEZPŁATNE

ZAKRES: