Jeśli planujesz wymienić swoje nieekologiczne źródło ciepła i chcesz skorzystać z możliwości dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” musisz wiedzieć, że …

Od 22 kwietnia 2024, wszystkie:

kwalifikujące się na dotację w ramach programu “Czyste Powietrze” MUSZĄ BYĆ wpisane na LISTĘ ZUM (listę zielonych urządzeń i materiałów).

Urządzenia grzewcze, które mamy w ofercie kwalifikują się do dotacji. Możesz je sprawdzić na stronie: https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o dotację skontaktuj się z nami – pomożemy Ci !

Przygotowaliśmy już kilkaset wniosków, które otrzymały pozytywną decyzję.